Het project

Achtergrond van bewegen en leren

Dat beweging een positieve invloed heeft op onder andere gezondheid en vitaliteit is bij de meeste mensen wel bekend. Minder bekend is dat beweging ook een positief effect kan hebben op het functioneren van het brein en zelfs de schoolprestaties. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat beweging het leren van basisschoolleerlingen en middelbare scholieren kan bevorderen. Daarnaast is bekend dat jongeren die veel zitten juist slechter presteren op school. In PHIT2LEARN gaan we onderzoeken wat de invloed van staan en zitten is op de schoolprestaties van mbo-studenten.

Doel van PHIT2LEARN

Binnen PHIT2LEARN gaan we onderzoeken of staand leren de leerprestaties kan verbeteren. Dit onderzoek voeren we uit bij mbo-studenten aangezien er weinig tot geen vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd is binnen deze doelgroep, en het brein van mbo-studenten volop in ontwikkeling is, wij verwachten daarom dat juist zij gevoelig zijn voor de effecten van staand leren.

Daarom zal in PHIT2LEARN onderzocht worden of staand leren een effect heeft op de leerprestaties en het functioneren van het brein van mbo-studenten. Aan de hand van de resultaten worden kant-en-klare materialen ontwikkeld waarmee bewegen in het mbo gestimuleerd kan worden, ten faveure van de leerprestaties.